Litt historikk

Karate kan oversettes med «tom hånd» eller «kinesisk hånd». På Okinawa var det fra gammelt av utviklet et kampsystem som ble kalt tode (eller tote - kinesisk hånd). På grunn av hyppig kontakt med det kinesiske fastlandet ble denne stilarten påvirket av sør-kinesiske kampsystemer, som ble kalt chuan fa (kungfu). Det førte til utviklingen av en ny stilart på Okinawa, som ble kalt te. Siden våpen var forbudt for bøndene på Okinawa, bestod dette systemet i all hovedsak av våpenløs kamp eller kamp med bruk av jordbruksredskaper.

Hver by på Okinawa hadde sin egen te-stilart. Men det var først og fremst stilartene fra tre byer som ble dominerende. Det var shurite, nahate og tomarite. Disse stilene har dannet grunnlag for flere av dagens karatestiler.

Shotokan karate
Shotokan karate ble grunnlagt av Gichin Funakoshi (1868-1957). Funakoshi var selv fra Okinawa og trente under mesteren Yasutsume Azato. Gjennom sine studier skapte han shotokan-karate. Funakoshi brukte pseudonymet Shoto, derfor navnet shotokan («Shotos vei»). I dag er shotokan en av verdens mest utbredte karatestiler.